Xem thêm

Tin tức & Hoạt động

INNO Gala YEP 2020 - Ra khơi

2020-01-21 08:00:07

Năm vừa qua chứng kiến nhiều cuộc chuyển mình quan trọng của INNO, trong nhiều lĩnh vực từ cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị và hệ thống sản xuất. Việc hoàn thành 100% công tác đào tạo BIM giai đoạn 1, triển khai BIM ở hầu hết các dự án thiết kế, mở rộng quy mô văn phòng mới tại HongKong Tower, tiếp nhận các dự án quan trọng mới,...

Xem thêm