Xem thêm

Tin tức & Hoạt động

Hợp tác INNO DASM

2022-05-11 08:12:09

Cùng có chung quan điểm về tầm nhìn và chiến lược phát triển, cung cấp những giải pháp trong lĩnh vực thiết kế nhằm nâng cao chất lượng công trình, tăng chất lượng cuộc sống, tiết kiệm chi phí cho khách hàng, Công ty CP INNO và DASM đã trao đổi và tiến tới thỏa thuận Hợp tác chiến lược nhằm kết hợp, bổ sung cho nhau những thế mạnh mà hai bên đang có. Sự kết hợp này là viên gạch đầu tiên, đặt nền móng cho một lĩnh vực không mới nhưng lại đang khá xa lạ với thị trường tư vấn thiết kế và xây dựng tại Việt Nam.

Xem thêm