TRAO GIẢI CUỘC THI INNO CLIP CONTEST 2022

2023-02-21 13:53:14

Các đội lại mang đến cho giải đấu những sản phẩm vô cùng chất lượng thể hiện được văn hóa, cuộc sống và con người của công ty dưới nhiều hình thức thể hiện sáng tạo. Có thể nói, cuộc thi cũng chính là 1 cách thể hiện những tài năng khác ngoài chuyên môn của mình.

INNO GALA DINNER YEP 2023

2023-02-21 13:44:09

LỄ TỔNG KẾT 2022 và BỔ NHIỆM CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO MỚI CỦA CÔNG TY CP INNO

2023-02-21 14:04:18

Một phần quan trọng khác của buổi lễ 7/1 là lễ bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo mới, trong đó đặc biệt có các vị trí nằm trong Ban lãnh đạo công ty. Tổng cộng có 3 Phó tổng Giám đốc và 4 vị trí leader mới được bổ nhiệm. Đây đều là những nhân sự trưởng thành từ INNO, đã chứng minh được năng lực cả về chuyên môn cũng như quản lý, đạt được nhiều thành tựu, các phó tổng giám đốc ngoài chuyên môn còn có tư cách đạo đức tốt, là tấm gương cho các anh chị em nhân viên khác.