Câu chuyện đại bàng và quá trình chuyển đổi từ CAD sang REVIT của INNO

2018-07-20 01:12:55

Với khát vọng mãnh liệt về việc trở thành doanh nghiệp tư vấn dẫn đầu, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng, nhiệt huyết của tuổi trẻ, INNO tin tưởng vững chắc rằng công ty sẽ vượt qua quá trình chuyển đổi từ CAD sang REVIT, khẳng định được giá trị thương hiệu, trở thành một doanh nghiệp chuẩn mực, uy tín, là nơi kiến tạo để mọi cán bộ có tâm huyết, hoài bão có thể lập nghiệp làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.