INNO 12 năm trưởng thành và phát triển

2020-10-14 14:32:39

29/09 vừa qua là ngày kỷ niệm 12 năm thành lập công ty CP INNO.

Trong 12 năm trưởng thành và phát triển của mình, công ty CP INNO tự hào với những gì mà tập thể, con người INNO đã làm được. Công ty đã và đang tham gia thực hiện rất nhiều công trình trọng điểm của quốc gia, một số dự án có quy mô, độ khó hàng đầu Việt Nam, góp một phần công sức vào công cuộc phát triển hạ tầng, đô thị hóa của đất nước.

 

Bên cạnh đó, INNO cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng VĂN HÓA DOANH NGHIỆP và PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI công ty thông qua rất nhiều hoạt động đào tạo, hỗ trợ đời sống cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao nội bộ. BLD công ty đã đề ra 6 giá trị tạo nên nền tảng văn hóa INNO, các giá trị này đi xuyên suốt trong mọi quá trình làm việc chuyên môn, sinh hoạt và hoạt động của công ty. Tất cả các điều trên đã tạo nên văn hóa, con người rất đặc trưng của INNO.

 

 

 

 

Album ảnh