INNO ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DN

2022-09-05 02:49:28

Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, đến tháng 9/2022 này, công ty CP INNO quyết định hợp tác và đưa vào sử dụng nền tảng 1OFFICE cho công tác quản trị tổng thể doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty CP INNO đã xác định việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ là một trong những đòn bẩy cho sự phát triển. Công cuộc chuyển đổi số của công ty đã được tiến hành từ sớm và liên tục duy trì, phát triển với việc ứng dụng nhiều công nghệ, nền tảng trong cả công tác quản trị và sản xuất.

 

 

Trong công cuộc chuyển đổi số, bản thân công ty cũng đã gặp nhiều khó khăn, nhận ra nhiều bất cập và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ đó, BLĐ công ty càng tin tưởng hơn vào con đường lựa chọn công nghệ là nền tảng để phát triển của mình.

Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, đến tháng 9/2022 này, công ty CP INNO quyết định hợp tác và đưa vào sử dụng nền tảng 1OFFICE cho công tác quản trị tổng thể doanh nghiệp. Đây là một quyết định rất quan trọng giúp công ty giải quyết được nhiều vấn đề như: sự phân mảnh của các nền tảng, phần mềm khác nhau (logic xử lý, thiếu đồng bộ, lỗi con người). Quan trọng hơn, việc chuyển đổi số trong quản trị tổng thể giúp công ty củng cố, phát triển sự công khai và minh bạch trong mọi hoạt động, đây cũng là một trong 6 giá trị cốt lõi của công ty.

 

 

Trong buổi KICKOFF triển khai diễn ra giữa BLĐ và các trưởng bộ phận, một lần nữa, các thành viên BLĐ nhắc lại yêu cầu và quyết tâm chuyển đổi số của công ty, giao nhiệm vụ cho toàn thể CBNV thực hiện các công việc trên một cách nghiêm túc, trung thực, khoa học và hiệu quả. Đây là con đường để giúp INNO thích nghi và bắt kịp xu thế của cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.