INNO Seminar “Các yêu cầu và quy định khi sử dụng CDE trong thiết kế”

2019-12-23 11:53:35

Common Data Environement - CDE (môi trường dữ liệu chung) là một không gian số hóa trong đó chứa rất nhiều thông tin của dự án xây dựng. CDE được coi là nền tảng mà từ đó chúng ta có thể quản lý, phổ biến dữ liệu và thông tin dự án giữa các đội nhóm làm việc trong một quy trình được quản lý suốt vòng đời của dự án.

Nằm trong lộ trình phát triển BIM giai đoạn 2 của INNO, ngày 20/12/2019, Công ty CP INNO đã tổ chức buổi Seminar "Các yêu cầu và quy định khi sử dụng CDE trong thiết kế"

 

 

Common Data Environement - CDE (môi trường dữ liệu chung) là một không gian số hóa trong đó chứa rất nhiều thông tin của dự án xây dựng. CDE được coi là nền tảng mà từ đó chúng ta có thể quản lý, phổ biến dữ liệu và thông tin dự án giữa các đội nhóm làm việc trong một quy trình được quản lý suốt vòng đời của dự án.
CDE là xương sống quan trọng nhất trong quá trình ứng dụng BIM. CDE là môi trường để thu thập, quản lý, truyển tải và lưu trữ dữ liệu (hình học và phi hình học) của dự án. Thông tin mà các bên tham gia dự án tạo ra phải được trao đổi trên CDE. Mỗi dự án có duy nhất một CDE để giúp các thành viên dự án dễ dàng cộng tác với nhau và tránh thông tin bị trùng lặp và nhầm lẫn.
Chính CDE giúp các đối tượng tham gia dự án trao đổi thông tin một cách liên tục, đầy đủ, hợp tác hiệu quả, giảm sai sót từ bản thiết kế ra công trường thi công.

 

 

Mở đầu buổi Seminar, anh Nguyễn Khắc Tâm, phó chủ tịch HDQT công ty đã tổng kết lại lộ trình thực hiện giai đoạn 1 cũng như định hướng, kế hoạch cho giai đoạn 2. Theo anh Tâm, dù đã hoàn thành giai đoạn đào tạo đầu tiên, tuy nhiên, chặng đường tiếp theo trong công cuộc chuyển đổi BIM của INNO vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Đặc biệt trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 khi thị trường và công nghệ liên tục thay đổi và phát triển, INNO càng phải thích nghi và chuyển đổi nhanh hơn để có thể tạo nên sự phát triển bứt phá.

 

 

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hệ thống quản lý về BIM liên tục được các chủ đầu tư cập nhật phù hợp với các xu thế, thay đổi mới nhất của thế giới, phù hợp với cách thức triển khai và quản lý dự án. Các yêu cầu mới về quy trình thực hiện BIM từ phía khách hàng vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho các đơn vị Tư vấn thiết kế của Việt Nam nói chung và INNO nói riêng. Với định hướng chiến lược về BIM cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư bài bản từ nhiều năm nay, INNO tin tưởng sẽ đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của Chủ đầu tư.

Sau phần mở đầu của anh Tâm, anh Nguyễn Anh Đức, trưởng phòng BIM1 của INNO trình bày về các quy định, quy chuẩn mới nhất khi sử dụng BIM của chủ đầu tư VINGROUP cùng các phương pháp, kinh nghiệm mà INNO đã áp dụng để đảm bảo được các quy định trên.

+ Cách thức chuẩn bị dữ liệu (chuẩn hóa hồ sơ bản vẽ phát hành theo iso nội bộ của công ty, tuân thủ các quy tắc đặt tên theo chuẩn ISO 19650 - 1:2018 đối với tất cả các tài liệu - hồ sơ sản phẩm tư vấn thiết kế
+ Quy trình upload dữ liệu lên CDE của CĐT kèm theo các trao đổi, đúc rút, lưu ý trong quá trình thực hiện dự án.
+ Các lưu ý trong việc trao đổi thông tin với các bên liên quan trên CDE

 

 

Trong quá trình Seminar, nhiều thắc mắc của các nhóm tham gia cũng đã được giải đáp vô cùng chi tiết dựa trên kinh nghiệm thực hiện dự án với chủ đầu tư. Sau buổi Seminar, đa số anh chị em đã nắm được tầm quan trọng của các quy định mới và thể hiện quyết tâm sẽ theo sát thực hiện các vấn đề trên. Có thể nói, dù với thời lượng không quá dài nhưng buổi seminar thực sự hữu ích, nó đã giúp cho anh chị em INNO cập nhật với các quy định, quy chuẩn mới nhất cũng như hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng CDE trong công cuộc chuyển đổi BIM INNO.