INNO tham dự hội thảo về áp dụng quy chuẩn KTQG về PCCC

2020-12-03 08:52:23

Ngày 6-10, tại trụ sở BXD, đoàn đại biểu công ty CP INNO đã tham dự với vài trò nhà tài trợ cho hội thảo "Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà, công trình; QCVN 04:2019/BXD về nhà chung cư và các quy chuẩn Việt Nam liên quan khác"

Ngày 6-10, tại trụ sở BXD, đoàn đại biểu công ty CP INNO đã tham dự với vài trò nhà tài trợ cho hội thảo "Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BXD về an toàn cháy cho nhà, công trình; QCVN 04:2019/BXD về nhà chung cư và các quy chuẩn Việt Nam liên quan khác" do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) dưới sự bảo trợ truyền thông của Báo Xây dựng tổ chức. Đây là những nội dung quan trọng trong thiết kế hệ thống PCCC mà cán bộ INNO đã nghiên cứu, nắm rõ và triển khai trong nhiều dự án trong thời gian gần đây.

 

 

 

Tham dự hội thảo có gần 400 đại biểu là Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Vụ KHCN và môi trường, Cục QLHĐXD, Cục Giám định Nhà nước về công trình XD, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST), lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn cùng đại diện các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng , nhà cung cấp vật liệu , thiết bị PCCC và hơn 20 cơ quan thông tấn báo chí.