INNO YEP GALA DINNER 2020 - TAKING CHALLENGES, MAKING DIFFERENCES

2021-03-02 11:15:56

INNO YEP GALA DINNER 2020 - TAKING CHALLENGES, MAKING DIFFERENCES

 

2020 là một năm đầy thử thách nhưng cũng rất đáng nhớ với INNO. Mở đầu với nhiều dự định và mục tiêu nhưng ngay sau đó là sự bùng nổ của đại dịch Covid 19 kéo theo suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, ý chí kiên định và cả những hy sinh xứng đáng, INNO đã về đích 2020 với nhiều thành quả về công việc, thương hiệu, uy tín cũng như các hoạt động tái cơ cấu, định hướng phát triển.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại khái quát chặng đường 2020 đã qua để có thêm niềm tin cho một năm 2021 không ít cơ hội và thử thách.

#INNO_1_Year_look_back, #Taking_Challenges_Making_Differences