Khám sức khỏe định kỳ INNO 2020

2020-12-03 09:16:38

Ngày 25/11/2020 vừa qua, công ty CP INNO đã tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên

Xác định phát triển con người là một trong các giá trị cốt lõi của công ty. Công ty CP INNO luôn chú trọng việc chăm sóc cho đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe của cán bộ nhân viên.

Theo chương trình khám sức khỏe hàng năm của công ty, ngày 25/11/2020, công ty CP INNO đã tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên. Với sự chuẩn bị kĩ càng cùng với quá trình triển khai bài bản, buổi khám sức khỏe đã diễn ra thành công, đem lại trải nghiệm tốt cho mọi người