31 Langha Residential Towers

Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI - ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM - Hoàn thiện : 2018 - Địa điểm : Hà Nội

31 Langha Residential Towers

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN MẶT TRỜI-ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Địa điểm 31 LÁNG HẠ, PHƯỜNG THÀNH CÔNG , Q. BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Quy mô 27 tầng, 5831m, 124.436 m2

Thời gian thực hiện 2017- 2018

HỢP TÁC QUỐC TẾ AEDAS

Công việc đảm nhiệm KT, KC