Vòng xoay A1

Chủ đầu tư : BECAMEX GROUP - Năm thực hiện : 2020 - Địa điểm : Bình Dương

Vòng xoay A1

THÔNG TIN DỰ ÁN

- Chủ đầu tư/Employer: Tập đoàn BECAMEX

- Thời điểm thực hiện/Execution Period: 2020

- Địa điểm xây dựng/Location: Hòa Phú, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương.

- Phạm vi công việc/Scope of work: TKCS,TKKT, TKBVTC

- Loại công trình/Category: Trung tâm thương mại, Công trình hỗn hợp - Cấp công trình: Cấp 1

 

QUY MÔ DỰ ÁN/SIZE

 

- Diện tích đất: 71.631 m2

- Diện tích xây dựng 19.391,9 m2

- Tổng diện tích sàn 163.353 m2