QHCT 1/500 KĐT DV - DL Xuân Đan

Chủ đầu tư : T&T Group - Năm bắt đầu thực hiện : 2019 - Địa điểm : Hà Tĩnh

QHCT 1/500 KĐT DV - DL Xuân Đan

GIẢI THƯỞNG/ AWARDS
2020: Giải thưởng Quy hoạch Quốc Gia, hạng đồng
2020: The second runner - up of Vietnam Planning Award presented by Vietnam Urban Planning and Development Association

- CHỦ ĐẦU TƯ/ EMPLOYE: T&T GROUP
- QUY MÔ/ SIZE: Tổng diện tích: 154 ha/ Total area of 154 hectares
- ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION: Xã Xuân Phổ và Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh/ Xuan Pho and Xuan Dan Commune, Nghi Xuan District, Ha Tinh Province
- THỜI GIAN THỰC HIỆN/ EXECUTION PERIOD: 2019 - 2021
- CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM/ WORK OF THE PROJECT EXECUTED BY INNO COMPANY: Thiết kế Concept, QHCT 1/500/ Concept design and detailed planning at scale of 1/500