QHPK 1/2000 Bến Đình

Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn - Năm bắt đầu thực hiện : 2021 - Địa điểm : Bà Rịa - Vũng Tàu

QHPK 1/2000 Bến Đình

GIẢI THƯỞNG/ AWARDS
2022: Giải thưởng Quy hoạch Quốc Gia, hạng vàng
2022: The first prize of Vietnam Planning Award presented by Vietnam
Urban Planning and Development Association

- CHỦ ĐẦU TƯ/ EMPLOYE: UBND Thành phố Vũng Tàu/ Vung Tau Commitee
- QUY MÔ/ SIZE: Tổng diện tích: 110,77 ha/ Total area of 110,77 hectares
- ĐỊA ĐIỂM/ LOCATION: Phường 5, phường 9, phường Thắng Nhì, Tp. Vũng Tàu/ 5 Ward, 9 Ward, Thang Nhi Ward, Vung Tau City
- THỜI GIAN THỰC HIỆN/ EXECUTION PERIOD: 2021 - 2022
- CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM/ WORK OF THE PROJECT EXECUTED BY INNO COMPANY: QHPK 1/2000/ Zoning Planning 1/2000