INNO - Giới thiệu về PM quản lý các thông số diện tích nhà thấp tầng

2021-03-09 03:00:20

Ngày 5/3 vừa qua, nhóm nghiên cứu của công ty CP INNO đã giới thiệu về Phần mềm quản lý các thông số diện tích nhà thấp tầng. Đây là một dự án được hội đồng đánh giá rất quan trọng và thiết thực với quá trình triển khai các dự án thấp tầng, có thể giúp KTS và công ty tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc cũng như một khoản chi phí đáng kể. Việc áp dụng công nghệ còn đảm bảo tránh được các sai sót do yếu tố con người thường gặp phải, vốn là vấn đề thường xuyên xảy ra khi thực hiện các dự án có khối lượng lớn.

Việc thành lập QUỸ NGHIÊN CỨU KHCN INNO VÀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NCKH là một trong những chủ trương quan trọng của INNO trong năm 2021.

Ngay từ ngày đầu thành lập, việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản lý đã là định hướng, là một trong những giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển của công ty. Đến 2021, công ty đã quyết định tiến thêm một bước nhằm phát động phong trào nghiên cứu và ứng dụng KHCN sâu rộng hơn trong các hoạt động sản xuất, quản lý của công ty.

Ngày 5/3 vừa qua, nhóm nghiên cứu của công ty CP INNO đã giới thiệu về Phần mềm quản lý các thông số diện tích nhà thấp tầng. Đây là một dự án được hội đồng đánh giá rất quan trọng và thiết thực với quá trình triển khai các dự án thấp tầng, có thể giúp KTS và công ty tiết kiệm hàng nghìn giờ làm việc cũng như một khoản chi phí đáng kể. Việc áp dụng công nghệ còn đảm bảo tránh được các sai sót do yếu tố con người thường gặp phải, vốn là vấn đề thường xuyên xảy ra khi thực hiện các dự án có khối lượng lớn.

 

 

Sau khi nghe nhóm tác giả trình bày, các KTS trong công ty đã đặt rất nhiều câu hỏi, thắc mắc và các ý kiến phản biện, góp ý cho nhóm phát triển đề tài. Đây có thể coi là thành công bước đầu của đề tài này vì đã giành được sự quan tâm của đông đảo các KTS trong công ty, đây là tiền đề quan trọng để phần mềm tiếp tục được phát triển và hoàn thiện hơn nữa nhằm giải quyết không chỉ các vấn đề INNO gặp phải trong quá trình thiết kế mà còn giúp các dự án hạn chế được nhiều sai sót, rủi ro liên quan đến các chỉ tiêu, thông số về pháp lý.