Trục tâm linh đỉnh núi Bà Đen

Chủ đầu tư : SUNGROUP - Năm thực hiện : 2021 - Địa điểm : Tây Ninh

Trục tâm linh đỉnh núi Bà Đen

 

- Chủ đầu tư/Employer: Tập đoàn Sungroup

- Thời điểm thực hiện/Execution Period: 2020

- Địa điểm xây dựng/Location: Khu nghỉ dưỡng Núi Bà Đen - xã Thạnh Tân - thành phố Tây Ninh - Việt Nam.

- Hợp tác quốc tế/International Partner: ST13 - Shin Takamatsu

- Phạm vi công việc/Scope of work: TKCS, TKBVTC, TKNT

- Loại công trình/Category: Công trình hỗn hợp, công trình văn hóa tâm linh và du lịch dịch vụ 

 

QUY MÔ DỰ ÁN/SIZE

- Diện tích xây dựng: 16.003,6 m2